Αιγαίου 81, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη, 55133
Τ. 2310.416.111
Τ. 2310.427.111
print@printcity.gr (Εκτυπώσεις)
xlprint@printcity.gr (Σχέδια-Αφίσες)