Αιγαίου 81, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη, 55133
Τ. 2310.416.111
Τ. 2310.427.111
info@printcity.gr
www.printcity.gr