Επικοινωνία

Πάντα στην διάθεση σας

Φόρμα Επικοινωνίας

Άλλα Στοιχεία Επικοινωνίας


Διεύθυνση : Αιγαίου 81, Καλαμαριά
Tαχ. Kώδ. : 55133 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο : 2310 416111
Τηλέφωνο : 2310 427111

Ηλεκ.Ταχ. : info@printcity.gr

Facebook : PrintCity
Skype Call : PrintCityGr